Usługi prawne Góralski&Goss Legal
Oferta i formy współpracy

Szanujemy fakt, że każdy nasz Klient ma zróżnicowane potrzeby, a każdy problem wymaga indywidualnego podejścia.
Dlatego też oferta dla naszych Klientów jest "szyta na miarę". Dążymy do zapewnienia Klientom najwyższej jakości świadczonych usług przy zachowaniu satysfakcjonujących zasad współpracy.

Formy świadczenia pomocy prawnej


  • Współpraca zakładająca rozliczenie oparte o efektywny czas poświęcony zadaniom zleconym przez Klienta i progresywną stawkę godzinową, uzależnioną od stanowiska zajmowanego przez poszczególne osoby zaangażowane z ramienia Kancelarii w obsługę danego projektu.
  • Współpraca zakładająca rozliczenie oparte o efektywny czas poświęcony zadaniom zleconym przez Klienta i jednolitą stawkę godzinową, na podstawie której rozliczany jest czas pracy wszystkich osób zaangażowanych z ramienia Kancelarii w obsługę danego projektu (niezależnie od stanowiska osób pracujących nad projektem powierzonym przez Klienta).
  • Współpraca zakładająca wynagrodzenie ryczałtowe za określone przez Klienta zadanie, którego charakter umożliwia Kancelarii jego oszacowanie czasochłonności i stopnia skomplikowania.
  • Bieżąca obsługa prawna, polegająca na oddelegowaniu uzgodnionej z Klientem osoby/osób do stałego wykonywania czynności na rzecz Klienta w siedzibie Klienta lub innym wskazanym przez Klienta miejscu, rozliczana na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego.


Istnieje również możliwość przyjęcia zasad współpracy, zawierających połączenie kilku form rozliczenia, w tym elementów success-fee oraz ryczałtu godzinowego.

Zasady współpracy każdorazowo są potwierdzone w pisemnej umowie, która dokładnie określa zakres praw i obowiązków Stron.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Wyślij email:

kancelaria@gglegal.pl

Zadzwoń:

+48 22 417 42 50

Wyślij email